Střípky historie od počátku až do současnosti

     Náš sbor SDH Chotěnice byl založen v roce 1903. Až do roku 2003 se všichni domnívali, že sbor byl založen již o 20 let dříve společně se sborem v sousedních Morašicích. Pochybnosti o datu založení přinesl plakát darovaný panu starostovi. Pátrání p. Poskočila nebylo vůbec jednoduché, protože kronika sboru se v 60. letech ztratila. Právě z těchto důvodů jsou v historii našeho sboru bílá místa, která již ani pamětníci nedokáží zcela zaplnit. Přesto však byly zajištěny přesvědčivé důkazy, že sbor byl opravdu založen až v roce 1903. Díky tomuto omylu, jsme jako jedinný sbor v okolí slavili sté výročí založení hned dvakrát. V roce 1902 se na veřejné schůzi obecní výbor usnesl zakopit první stříkačku, 100m hadic a dva 4m žebříky. Původní stará hasičárna, která stojí na návsi, se začala stavět na jaře r. 1903 a po jejím dokončení do ní bylo uloženo veškeré zakoupené náčiní.

     Dalším důležitým milníkem našeho sboru byly dva velké požáry na jaře roku 1934. Stará stříkačka byla shledána nedostačující a v roce 1938 byla zakoupena nová motorová stříkačka od p.Smekala. Po válce, v roce 1947, proběhla výměna pozemků mezi obcí a p. Jiráskem ke stavbě nové hasičské zbrojnice, která byla dokončena v roce 1961. Z dalšího období jsou jen strohé informace, že sbor každoročně pořádal dětský karneval, branný den a ples požárníků. V roce 1983 se konalo soustředění požárníků při příležitosti oslav 100. výročí založení sboru. V roce 1985 byla dokončena přístavba k hasičské zbrojnici a tím zvětšena klubovna i garáž.

     V současnosti se členové sboru věnují pořádání akcí především pro děti - Branný závod, a Mikulášská nadílka, dříve včetně Vítání prázdnin (neckyáda). Nezapomíná se ani na akce především pro dospělé při již tradiční Prestižní paralelní soutěži zmenšených hasičských družstev a Pálení čarodějnic. Další činností členů sboru je i péče o veřejné prostranství a budovy. Např. v roce 2004 členové sboru společnými silami opravili na návsi kapličku sv. Václava, do které začalo zatékat. Proběhla kompletní výměna krovu i krytiny a kaplička dostala novou fasádu. A nakonec v loňském roce proběhla oprava obou hasičských zbrojnic.

     Další nepřehlédnutelnou činností je pravidelná účast na hasičských soutěžích v rámci okresu Chrudim i mimo něj. V minulých letech soutěžila dokonce dvě družstva - Chotěnic a Radlína. Družstvo Radlína se dokonce již několik let zapojuje do ligy okresu Chrudim v požárním sportu a to s velmi dobrými výsledky, které najdete v sekci soutěže. V sezóně 2008 však i na toto družstvo dolehl nedostatek lidí, a proto nyní opět běhá složené družstvo radlínských i chotěnických hasičů. Oficiálně je v lize zapsané jako SDH Cotěnice, ale na dresech se píše Radlín. Rivalita mezi námi nastává pouze na naší soutěži, kde jsou velmi často k vidění doslova bratrovražedné souboje dvou týmů z jednoho sboru..Chotěničtí hasiči slaví podruhé 100. výročí aneb pátrání po minulosti sboru

Příspěvek p. Poskočila do Leknínu

     SDH v Chotěnicích a Radlínu se 10 let po překrásné oslavě 110. výročí v roce 1993 připravoval oslavit letos další jubileum. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že to nebude 120. výročí, ale teprve 100.

     První pochybnost přišla se starostovi darovaným plakátem o konání okrskového sjezdu v neděli 9.6.1929 u příležitosti oslavy pětadvacetiletého trvání SDH Chotěnice- Radlín. Výborem SDH jsem byl požádán o zahájení pátrání pravdivosti této skutečnosti.

     Pátral jsem především v chotěnické kronice, ve státním archivu v Chrudimi, Hasičském muzeu Přibyslavi, v muzeu Chrudimi a na faře v Heřmanově Městci.

     Vlastní hasičská kronika se při rušení MNV Chotěnice a přidružení obce k Heřmanovu Městci v roce 1964 ztratila. Pokladník SDH F.Handlíř nalezl pouze kopii jediného zápisu z valné hromady v roce 1941, kde byl podán návrh - by br.Václavu Roztočilovi byl za jeho 38 letou činnou službu udělen diplom čestného uznání.

     Obecní kronika byla založena až v roce 1926. Kratičký záznam z roku 1929 o konání okrskového sjezdu hasičstva potvrzuje pravost plakátu. Dále zápis z výroční schůze požárníků 26.11.1960 informuje o vzpomínce na zemřelého 89 letého Václava Roztočila č.p.13, který, jak je zde doslova uvedeno, … byl členem od jeho založení, a to od roku 1903.

     Další údaje v kronice jsou již mylné. V roce 1983 se 27.5. uskutečnilo soustředění požárníků k údajnému 100. výročí založení požárního sboru v Chotěnicích a Morašicích a následně 3.6. slavnostní schůze požárníků k 100. výročí. Právě toto spojování chotěnických požárníků s morašickými naznačuje pravděpodobný zdroj omylu. Podobné spojení uvádí Josef Chmelař v knížce Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Chrudim vydané v roce 1990, podle kterého sbory v Morašicích a Chotěnicích byly založeny v roce 1883. J.Chmelař bydlí na Veselém kopci, dnes si již nepamatuje na zdroj této informace, pravděpodobně to byl Almanach župy chrudimské z r.1929, ale připouští, že to mohl být omyl.

     Ve státním archivu jsem studoval knihu Protokol obce zastupitelstva 1901-1934 Chotěnice. Zde je ke dni 25.5.1902 následující zápis: Veřejná schůze o zakoupení stříkačky, usnesl se obecní výbor na tom by se koupila čtyřkolová stříkačka a hasička v ceně od 1200 do 1400 korun na více roků splátky a žádalo se k slavnému okresnímu výboru o povolení užití za odprodané pozemky statku veřejného a kontribučenského fondu podélného žádosti k slavnému zemskému výboru peněz těchto na koupi toho. Podepsáni: Jos. Kopecký starosta, Fr.Starý radní, Alois Petráň, Anton Židek, Josef Kubelka, Karel Kopecký výbor, Josef Kopecký výbor, Josef Starý radní. Dále ke dni 23.11.1902 zápis: Bylo zahájeno a jednáno o zřízení hasičského sboru v Chotěnicích a Radlíně. Schůzi zahájil starosta Jos.Kopecký za přítomnosti obecního výboru a občanu. Usnešeno bylo jednohlasně by se zřídil sbor hasičský Chotěnic Radlín schváleno, skončeno, podepsáno.

     A konečně ke dni 8.12.1902 je připojen zápis:… bylo zahájeno o stanovách dobrovolného sboru hasičského a koupení výzbroje hasičského.

     I. usnešeno na tom by se vypsalo ohlášení se přihlašujícím členum činným a přispívajícím u obecního úřadu v Chotěnicích
     II. byly schváleny při tom stanovy sboru a pak dopsaný, zaslaný slavnému CK místodržitelstvu do Prahy skrze slavné CK
           okresní hejtmanství se žádostí
     III. pak by se zakoupil vyzbroj hasičský pro 12 členů dodáni v měsíci dubnu 1903


     K roku 1903 v Protokolu žádné záznamy týkající se hasičů nejsou, z roku 1904 a dalších jsou zde zmínky o starosti s vyrovnáním dluhu obce za hasičskou stříkačku.

     Ředitel CHH v Přibyslavi J.Pátek mi vyhledal ve Statistice českého hasičstva v království Českém v oddílu Soupis sborů dobrovolných hasičů a hasičských žup, jež byly zařazeny od l.ledna do srpna 1903 i sbor Chotěnice a jeho zařazení do Chrudimské župy č.l.

     V muzeu Chrudimi ani na faře v Heřmanově Městci se mi zatím další důkazy založení sboru nepodařilo dohledat.

     Jelikož indicie ve 4 nezávislých zdrojích jednoznačně naznačují rok 1903, přes drobný rozpor daný plakátem, dle kterého by to mohl být i rok 1904, předpokládám sté výročí vzniku SDH v Chotěnice - Radlín na letošní rok.

     Ještě jsme stáli před jedním problémem. Přiznat, či nepřiznat tuto blamáž. Nakonec převážil názor, že čestnější, ale i zajímavější bude nést kůži na trh a vše plně zveřejnit.

     Tak tedy oslava, a jak doufáme již poslední, tohoto stého výročí proběhne dne 19.7. u příležitosti soutěže paralelních družstev. Před tím ještě 28.6. uspořádají hasiči pro děti "Neckyádu" na rybníce.


Chotěnice červen 2003                                                                                        Ing. S. PoskočilVýpisy z knihy Protokol obce zastupitelstva 1901-1934 Chotěnice ve státním archivu v Chrudimi týkající se hasičů

     25.5.1902 ..... Veřejná schůze o zakoupení stříkačky, usnesl se obecní výbor na tom by se koupila čtyřkolová stříkačka a hasička v ceně od 1200 do 1400 korun na více roků splátky a žádalo se k slavnému okresnímu výboru o povolení užití za odprodané pozemky statku veřejného a kontribučenského fondu podélného žádosti k slavnému zemskému výboru peněz těchto na koupi toho. Podepsáni: Jos. Kopecký starosta, Fr.Starý radní, Alois Petráň, Anton Židek, Josef Kubelka, Karel Kopecký výbor, Josef Kopecký výbor, Josef Starý radní

     12.8.1902 ….. II. usnešeno by jel starosta p. Stejska z Rozhovic a jeden člen z Radlína koupiti stříkačku p. Smejkalovi do Prahy uzavříti kup s ním na 6-7 letou splátku splnomocňujeme dotyčného ke koupi této jednohlasně, cestovní výlohy pak zaplatiti obencí pokladně

     24.9.1902 ….. I usnešeno koupiti 100 metrů hadic se šroubením a dva 4 metrové žebříky

     24.9.1902 ….. II usnešeno stavět kolnu pro stříkačku brzy na jaře 1903

     23.11.1902 ….. Bylo zahájeno a jednáno o zřízení hasičského sboru v Chotěnicích a Radlíně. Schůzi zahájil starosta Jos.Kopecký za přítomnosti obecního výboru a občanu. Usnešeno bylo jednohlasně by se zřídil sbor hasičský Chotěnic Radlín schváleno, skončeno, podepsáno.

     8.12.1902 ….. Bylo zahájeno o stanovách dobrovolného sboru hasičského a koupení výzbroje hasičského.

     8.12.1902 ….. I. usnešeno na tom by se vypsalo ohlášení se přihlašujícím členum činným a přispívajícím u obecního úřadu v Chotěnicích

     8.12.1902 ….. II. byly schváleny při tom stanovy sboru a pak dopsány, zaslány slavnému CK místodržitelstvu do Prahy skrze slavné CK okresní hejtmanství se žádostí

     8.12.1902 ….. III. pak by se zakoupil vyzbroj hasičský pro 12 členů dodáni v měsíci dubnu 1903

     11.2.1904 ….. O vyřízení obecního rozpočtu na správní rok 1904 stranu výdajů výloh vzešlých za zřízení stříkačky, výzbroje a kolny společné pro obec Chotěnice a osady Radlínu, které dohromady shora uvedené věci koupili a zřídili

     23.2.1904 ….. Usnesl by se vypůjčily peníze od okresní hospodářské záložny v Chrudimi na zaplacení dluhu na stříkačku vaznoucí Občanské záložně na Smíchově proti 4,5% ze 100

     29.1.1905 ….. 3. by se žádost dala slavnému okresnímu výboru v Chrudimi o povolení výpůjčky pro obec na zaplacení stříkačky: pak usnešeno bylo k učeli zaknihování hasičské kolny a …

     24.5.1906 ….. 2. společně účty obce Chotěnice a Radlína hasičstva se týkající po přesném skoumání se za správné uznali čím se účty schválili

     8.7.1906 ….. Jest o zakoupení hasičské stříkačky do osady Radlína… aby se pro osadu Radlín koupila stříkačka za nejvyšší cenu 600 korun

     12.8.1906 ….. Jest předsevzetí o najevo vyšlých vad při přehlídce požární policii všech budov v obci Chotěnice a Radlíně dne 12.8.1906 konané. Po přehlídce budov oznamují znalci sboru dobrovolných hasičů, že závadného se nic při prohlídce neshledalo.